Steeds Complexer
Speelveld

COMMUNICATIE IN DE BESTUURSKAMER

Het speelveld rondom de bestuurders van een onderneming is de laatste 10 jaren steeds complexer geworden door de toename van het aantal partijen waar de bestuurders mee te maken hebben maar ook door hun veranderende rollen en hun toenemende invloed.

Naast de Raad van Commissarissen en de externe accountant zijn daar bijgekomen de compliance officer, de risk officer, de interne accountant en diverse externe toezichthouders. Daarbij komt dat door maatschappelijke ontwikkelingen de (gewenste) rol van die partijen invloedrijker is geworden. Dat heeft de bestuurlijke besluitvorming steeds complexer gemaakt. Goede communicatie tussen al die partijen is dan een basisvoorwaarde.

 
 

SuperVision Consult

SuperVision Consult is specialist in communicatie en gedrag voor organisaties met intern en extern toezicht. Wij gaan uit van de basisprincipes van communicatie tussen mensen. Schematisch kan deze communicatie als volgt worden weergegeven:

Deze basisprincipes hebben wij geïntegreerd in onze dienstverlening. Dat houdt in dat wij rekening houden met de manier waarop mensen informatie filteren, wat ze van anderen mensen willen en vanuit welke drijfveren zij handelen. Daardoor ontstaat meer en sneller begrip tussen u en uw gesprekspartner, DE basisvoorwaarde om in het steeds complexere speelveld van vandaag goed te kunnen functioneren.

 

Diensten

Onze diensten worden altijd op maat voor u samengesteld.
Onderstaande diensten geven een goede indruk van de mogelijkheden:

Testimonials

Ron Brummans heeft op een zeer prettige en deskundige wijze mijn competenties en geschiktheidsmatrix in kaart gebracht. De diverse gesprekken die ik met Ron heb gevoerd, waren open, constructief en kritisch. Het life language communicatieprofiel wat aan de hand van 115 vragen van mij is opgemaakt, is voor mij zeer herkenbaar. Door dit profiel heb ik mezelf beter leren kennen en heeft het mij inzicht gegeven in de wijze waarop andere mensen op mij reageren en waarom. Nadat Ron mij heeft meegenomen in de 7 verschillende communicatieprofielen die er zijn, heb ik geleerd in te schatten welk communicatieprofiel gesprekspartners gebruiken. Dit komt een heldere communicatie zeer ten goede.

Nancy van Rijn

Nancy van Rijn

OVM Vinkeveen
Wij zijn uiterst content over de begeleiding van Ron Brummans bij  de aanmelding van onze nieuwe bestuurder voor de toetsing bij DNB.
Op een plezierige en kundige wijze heeft hij kandidaat bestuurder en collega bestuurder meegenomen in de voorbereiding van de toetsing. Het door hem uitgevoerde begeleidingstraject raakte zowel de persoonlijke als inhoudelijke facetten, van zowel de nieuwe bestuurder als de samenwerking binnen de Raad van Bestuur. Het simulatiegesprek werd ervaren als grondig en uitdagend. De door Ron samengestelde aanmeldingsdocumenten waren van hoge kwaliteit. Kortom deze begeleiding is naar onze mening van veel toegevoegde waarde bij de aanmelding van een bestuurder bij DNB.
Ton van Houten

Ton van Houten

Bestuurder Zorg & Zekerheid

DNB was vol lof over de de combinatie van ingevulde matrix en bijbehorende cv’s, die op een heldere manier met elkaar in verband waren gebracht. Het model geschiktheidsmatrix is natuurlijk van DNB zelf, maar de ingevulde set vond DNB een ‘benchmark’ en heeft aangegeven deze als rolmodel te gaan gebruiken voor andere entiteiten. Als RvC zijn wij zeer tevreden over de begeleiding die Ron ons heeft geboden.

Willem Oude Essink Nijhuis

Willem Oude Essink Nijhuis

voorzitter Raad van Commissarissen SOM en SOBH

De vragen en onderwerpen in het oefengesprek bij ACS sloten vrijwel geheel aan bij de het toetsgesprek wat ik bij DNB heb gevoerd. Daarbij was ACS scherp in haar waarnemingen, waardoor ik na het gesprek waardevolle feedback kreeg op zowel inhoudelijke als gedragsaspecten.

Ivo van Dijk

Ivo van Dijk

bestuurder van ONVZ

Ik was blij met de zeer professionele ondersteuning van Ron Brummans en Elsbeth Tramper. Zonder dat ik een achtergrond had in de verzekeringswereld, wisten zij mij heel goed voor te bereiden op het toetsingsgesprek bij de DNB. Met gebruik van het Life Languages model leerden wij als toekomstige Raad van Commissarissen elkaar beter kennen en begrijpen. Uiteindelijk heeft onze RvC de toets door de DNB met glans doorstaan.

Ad Koppejan

Ad Koppejan

voorzitter van de Raad van Commissarissen Unive "Het Zuiden"

Ron Brummans heeft samen met ons onze competenties,  kennis en ervaring in kaart gebracht. Ron’s toegevoegde waarde is het benoemen van de inhoudelijke, maar ook de procesmatige intermenselijke valkuilen. Daarbij neemt hij geen blad voor de mond. Een waardevol instrument ter voorbereiding op toetsing door de externe toezichthouder, of als aanvulling op de periodieke zelfevaluatie. Een aanrader.

Bart Verkade

Bart Verkade

voorzitter Raad van Commissarissen EFM

Contact

ACS
Moersbergselaan 17
3941 BW Doorn

+31 (0) 343 524 111
+31 (0) 6 5129 3579