Life Languages™ voor Raden van Commissarissen en bestuurders

‘Boardroom Dynamics’ en ‘tone at the top’ zijn veel gehoorde termen in kringen van bestuurders en commissarissen.

Het gaat hier natuurlijk over de wijze waarop bestuurders en commissarissen met elkaar omgaan – in woord en gedrag. Over verbale en non verbale communicatie dus.
Vanuit de communicatie en gedragsvoorkeuren van de bestuurder en commissarissen kunnen wij met de crosstalk duidelijk maken waarom u als commissaris cq Raad van Commissarissen bijvoorbeeld moeite hebt met de omgang met uw bestuurder, of omgekeerd. Via gerichte coaching en training op uw communicatievoorkeuren kunnen wij uw relatie met uw bestuurders/ toezichthouders snel verbeteren.