Life Languages™ voor teams en organisaties

De kritische succesfactor voor teams is veiligheid vanuit onderling vertrouwen. Het respecteren van de onderlinge verschillen de basis voor vertrouwen binnen het team.

Life Languages maakt de onderlinge verschillen transparant als fundament voor wederzijds vertrouwen en diversiteit. Vertrouwen en diversiteit leggen de basis voor succesvolle leiders en teams.

Teamleden leren luisteren, krijgen inzicht in wat zij van anderen willen, in kwaliteiten, in wat hen motiveert en in hun persoonlijke uitdagingen. Dat stimuleert onderlinge verbondenheid en de motivatie om vanuit eigen kracht bij te dragen aan het team. Alignment van de persoonlijke op de team- en organisatiedoelen ontstaat dan als vanzelf. Eigenaarschap, het nemen van verantwoordelijkheid en daarmee het aangaan van commitment voor de nieuwe koers worden krachtig gestimuleerd vanuit zelfinzicht en “de juiste persoon op de juiste plek”.