Life Languages™

Introductie

‘Hoe is dat nou mogelijk? Zo’n nauwkeurige beschrijving met maar 115 vragen?’

Dat is wel de door ons meest gehoorde reactie op het persoonlijke Life Languages™ profiel. Deze nauwkeurigheid in de profielen maakt dat mensen zich gezien en erkend voelen in wie ze zijn en in de kwaliteiten die ze kunnen brengen.

Het model brengt persoonlijke communicatie- en gedragsstijlen in beeld vanuit 7 levenstalen (Life Languages) die iedereen in meerdere of mindere mate spreekt. In de afbeelding hiernaast vindt u die talen en de mate waarin wereldwijd iedere taal voorkomt.

Wereldwijde gebruik van de life languages:

  • 32% Responder
  • 25% Doer
  • 13% Influencer
  • 10% Shaper
  • 10% Contemplator
  • 07% Mover
  • 03% Producer

Levenstalen

De levenstalen zijn herkenbaar vanuit de woorden die u spreekt en het gedrag dat u laat zien. Uw communicatie en gedrag komt tot stand via uw persoonlijke filters, behoeftes en drijfveren. Dat kan als volgt in beeld worden gebracht (zie afbeelding).

Heeft u de indruk dat wat u zegt niet overkomt? Of in ieder geval anders dan u bedoelt?  De oorzaak daarvan is te vinden in de schematische weergave hier links.

Toepasbaarheid

Life Languages™ is toepasbaar overal waar communicatieverbetering nodig is. En daarmee uitermate geschikt voor u persoonlijk, uw team en uw organisatie.

Werken vanuit de levenstalen (Life Languages™) komt tot zijn recht wanneer mensen elkaar steunen in het spreken van hun eigen talen.

Symbolen voor de 7 levenstalen