DIENSTEN

SIMULATIE GESPREKKEN

Gesprekken met externe toezichthouders kunnen spannend zijn. Om u daarop voor te bereiden kunt u bij ons dergelijke gesprekken oefenen.

Dat kan bijvoorbeeld om een (her-) toetsing gaan, een norm overdragend gesprek, of een gesprek over een rapportage van de toezichthouder met een potentieel hoge impact. Met een dergelijk gesprek ervaart u hoe u reageert en communiceert wanneer u onder druk staat.

Wij geven u constructieve feedback direct na afloop van het gesprek. Van het gesprek wordt ook een verslag gemaakt waarin u onze waarnemingen kunt teruglezen ter verdere voorbereiding op uw toetsingsgesprek.