DIENSTEN

STRATEGIC CONTROL SCAN

Hoe bepaalt u of de strategie van uw organisatie nog klopt en of de organisatie wel alle kansen pakt?

Waar kijkt u dan naar? Naar het strategievormingsproces? Naar de uitkomst hiervan? Of kijkt u vooral naar de diversiteit en de strategische competenties van het bestuur? Welke omstandigheden bepalen onze keuzes? Wanneer neemt u een meer actieve rol aan richting het bestuur? Al deze vragen gaan over strategic control; intern toezicht op strategievorming.

Onze Strategic Control Scan, bestaande uit 35 vragen, gaat in op de dynamiek van de omgeving, de complexiteit van de organisatie, de kwaliteit van het huidige strategievormingsproces en uw vertrouwen in de bestuurders. Ook gaan wij in op de gehanteerde en te hanteren toezichtstijl op het gebied van strategievorming. Met de uitkomsten van de scan kunt u de mate waarin u strategisch in control bent vergroten.